Морско конче ж.к. Белите брези

Адрес: гр. София, ж.к. Белите Брези, бл. 17
Телефони: 0878130311, 0878117716, 0878285889
Email: morskokon4e130@gmail.com