Правила

  • Пушенето е ЗАБРАНЕНО!!!
  • В клуб "Морско конче" не се приемат заразно болни деца.
  • Предстоят в залите на нашия клуб на деца, които с поведението си застрашават останалите или чупят играчките, се прекратява.
  • Деца до 3 години задължително трябва да са с придружител.
  • При посещение на детския клуб (почасов престой) задължително се попълва декларация-бланка.
  • В залата се играе само по пантофки (лични) или чорапки. За възрастните са предвидени калцуни.
  • Забранява се внасянето на леснозапалими, остри или избухливи предмети и конфети.
  • Забранено е внасянето на храни и напитки в залите за игра.
  • Внасяне на храна и напитки отвън е абсолютно ЗАБРАНЕНО!

За да се чувстват спокойни за своята сигурност и безопасност, клуб "Морско конче" е осигурил на всеки гост и клиент индивидуална застраховка (Гражданска отговорност) към застрахователна компания "UNIQA" АД.